ONZE VISIE

Korte keten 

Onze hoeveproducten vinden hun weg via korte keten tot bij de consument. Is het niet via een marktkramer, via www.voedselteams.be of www.boerenenburen.be, in een buurtwinkel of in onze eigen hoevewinkel dan kan je ze steeds geserveerd krijgen in enkele horeca-zaken in de regio. De feedback die we krijgen van mensen zorgen ervaor dat we dag in, dag uit (h)eerlijk geitenproducten willen maken. Voor Peter een dagtaak van 7/7. 

Landbouweducatie.

Ben je op zoek naar een leerrijke en belevingsvolle uitstap  met je klas van max 25 lln. dan kunnen we jullie verrassen. Mogelijkheden zijn : voederen van de geiten, lammetjes strelen, opdrachtenspel, info over kleinschallige boerenlandbouw,  demonstratie van het  kaasmaken tot het zelf maken van kaas. Kortom onze hele bedrijfsvoering en ons engagement. Daag ons uit om voor jullie een unieke leerrijke activiteit op maat te maken. 
Onze boerderij is aangesloten bij het netwerk 'Beleef de boerderij'. Meer info op www.beleefdeboerderij.be.  Oost-Vlaamse scholen kunnen subsidies krijgen van de provincie. 

Zorgboerderij

Dagelijks komen jongeren of volwassenen met een mentale beperking helpen op onze boerderij. Ze helpen Peter met strooien van de stallen, het voederen van de geiten, het  schoonmaken van de stal en de jaarlijks terugkerende activiteiten. Voor onze hulpboeren een zinvolle dagbesteding, voor ons een sociaal engagement.

Natuurbeheer in “De Buylaers”

Jaarlijks worden de hooilanden van "De Buylaers" door ons gemaaid en gehooid voor onze geiten. Het is een uniek stuk natuur binnen de bebouwde kern van Lokeren. De meersen langs de Durme hebben hier grotendeels hun historisch uitzicht behouden met weinig beplanting in de vlakte, fraaie vochtige hooilanden en daarnaast een aantal rietvelden. Meer info op www.vzwdurme.be

Behoud van de biodiversiteit.

Op de weide achter de stal waar de geiten grazen,  groeien een 20-tal hoogstambomen met streekeigen fruitrassen. In het voorjaar kunnen we genieten van de bloesems en in de herfst van het fruit. Met het oog op het behoud en het  herstel van landschappen  en het behoud van de biodiversiteit willen we voor onze kinderen en kleinkinderen een eerste aanzet doen. 

Woonzorgproject 't Eikenhof

In 2007 werd de oude stal vooraan op de boerderij afgebroken en vervangen door twee wooneenheden. In één van de woningen kregen we in 2013 de kans om een woonproject in te dienen bij het VAPH. Het omvat een woning voor vier mensen met een beperking die ondersteuning krijgen vanuit VZW Emiliani. De inclusiegedachte zorgde ervoor dat we het project mochten opstarten. Sommige van de bewoners werken mee op de boerderij, anderen doen hun dagbesteding buitenhuis.   

Alternatieve energiebronnen.

Een deel van de hoeveelheid electriciteit die nodig is voor de koeling bij het maken van de kazen wordt geproduceerd door eigen zonnepanelen. De rest wordt afgenomen van Wase wind, een coöperatie met windturbines in het Waasland. Het warm water voor de afwas wordt opgewerkt door een zonneboiler op het dak van de winkel.

 

Duurzaam bodembeheer

Behalve de hooilanden liggen de akkers op zandgrond. Er wordt gewerkt aan een gezonde bodem door stalmest toe te dienen en aan vruchtafwisseling te doen. Na de teelt van graan wordt gras-klaver of luzerne ingezaaid voor enkele jaren. De oppervlakte is net voldoende voor het verwerken van de geproduceerde mest. Producten die niet zelf geproduceerd worden, worden aangekocht in Belgie of de buurlanden.